Zgodovina kluba in akcije

Trije ustanovni člani Rotary kluba Sevnica, mag. Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraž in Dušan Lipej so 17.2.2009 podpisali temeljno listino za ustanovitev društva Rotary klub Sevnica, ki je s tem postalo del svetovne družine ROTARY INTERNATIONAL and THE ROTARY FOUNDATION, ki združuje 1,2 mio. članov v več kot 200 državah in geografskih regijah.

 

V rotarijskem letu 2009 – 2010, ki je trajalo od ustanovitve kluba 17.2.2009 do 30.6.2010, je bilo v klubu dejavnih 17 članov. V tem letu je predsedovala mag. Breda Drenek Sotošek.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:
-  Dobrodelna dražba umetniških del na charterju Rotary kluba Sevnica;
-   Akcija za Lariso – nakup šolskih potrebščin;
-   Pomoč pri izvedbi kolonije Arspekta;
-   Pomoč družini Čajko, zaradi pogorele hiše;
-   Akcija sončnice za boj proti otroški paralizi;
-   Dobrodelna predstava Volilna kampanja – zbrali smo 1.500 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
-   Donacija za odkup originalnih mašnih knjig za kapelo Gradu Sevnica v višini 1.000 EUR

 

V rotarijskem letu 2010 – 2011, smo število članov povečali na 18. Predsedovanje je s 1.7.2010 prevzel Štefan Teraž.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:
Dobrodelni koncert  Imeti rad– zbrali smo 1.800 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici.

 

V rotarijskem letu 2011 – 2012 se nam je pridružila še ena članica, tako da se je število članov povečalo na 19. Predsedovanje je s 1. 7. 2011 prevzel Dušan Lipej.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

- Dobrodelni koncert “Pomagajmo Mihcu” - zbrali smo 9.600 EUR za zdravljenje Mihe Ermana iz Šentjanža,
- Donacija za urejanje zbirke o zgodovini gradu v višini 1.000 EUR,
- Donacija za plačilo stroškov terapije za deklico Anjo v višini 1.500 EUR.

 

V rotarijskem letu 2012 – 2013 je bilo aktivnih 18 članov kluba, predsednik je bil Alojz Tuhtar.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

- Dobrodelni koncert “Imeti rad” – zbrali smo 2.200 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
- Dobrodelni pohod na Lisco – zbrali smo 1.000 EUR za štipendijo mlademu glasbeniku Anžetu Rupniku
- Donacija za izgradnjo cerkvice na Šmarčni v višini 300 EUR

 

V rotarijskem letu 2013- 2014 je bilo aktivnih 16 članov kluba, od 1. 7. 2013 do 1. 7. 2014 pa mu je predsedovala Ana Jelančić.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

- Donacija učencu OŠ Tržišče za kritje stroškov prehrane v šoli v višini 500 EUR
- Donacija za obnovo cerkve Sv. Jošta pod Lisco in nakup oblek za mlado folklorno skupino Blaž Jurko z Razborja v višini 200 EUR
- Donacija društvu Zdravje za Posavje za nakup mamografa v višini 1.000 EUR
- Donacija za zagon Rotaract kluba Posavje v višini 222 EUR
- Donacija za vhodna vrata in vgradnja le-teh ob gradnji nove hiše za Marijo Vidic, ki ji je zgorela hiša, v višini 700 EUR
- Donacija PGD Šentjanž za nakup defibrilatorja v višini 300 EUR
- Zbiranje in predaja hrane v vrednosti 300 EUR za Rdeči križ Sevnica
- Dobrodelni koncert “Imeti rad” -
zbrali smo 2.700 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
- Dobrodelni pohod na Lisco
zbrali smo 2.000 EUR za štipendiji mladima glasbenikoma Lari Šalamon in Juretu Knezu

 

V rotarijskem letu 2014- 2015 je bilo aktivnih 19 članov kluba, od 1. 7. 2014 pa mu predseduje Jože Šturbej.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

- Dobrodelni koncert “Imeti rad” – zbrali smo 2.200 EUR za nakup igral za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
- 2. vseslovensko srečanje rotarijcev - zbrali smo 3.000 EUR za štipendije mladim študentom Annemarie Culetto, Patriciji Revinšek in Timu Vidmarju

 

V rotarijskem letu 2015- 2016 je aktivnih 19 članov kluba, od 1. 7. 2015 pa mu predseduje Rado Kostrevc..