sevnica

Zgodovina kluba in akcije


Trije ustanovni člani Rotary kluba Sevnica, mag. Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraž in Dušan Lipej so 31. 5. 2009 podpisali temeljno listino za ustanovitev društva Rotary klub Sevnica, ki je s tem postalo del svetovne družine ROTARY INTERNATIONAL and THE ROTARY FOUNDATION, ki združuje 1,2 mio. članov v več kot 200 državah in geografskih regijah.


V rotarijskem letu 2009 - 2010, ki je trajalo od ustanovitve kluba 31. 5. 2009 do 30. 6. 2010, je bilo v klubu dejavnih 17 članov. V tem letu je predsedovala mag. Breda Drenek Sotošek.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:
-  Dobrodelna dražba umetniških del na charterju Rotary kluba Sevnica;
-   Akcija za nakup šolskih potrebščin;
-   Pomoč pri izvedbi kolonije Arspekta;
-   Pomoč družini, zaradi pogorele hiše;
-   Akcija sončnice za boj proti otroški paralizi;
-   Dobrodelna predstava Volilna kampanja – zbrali smo 1.500 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
-   Donacija za odkup originalnih mašnih knjig za kapelo Gradu Sevnica v višini 1.000 EUR


V rotarijskem letu 2010 - 2011, smo število članov povečali na 18. Predsedovanje je s 1. 7. 2010 prevzel Štefan Teraž.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:
-  Dobrodelni koncert  Imeti rad– zbrali smo 1.800 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici.


V rotarijskem letu 2011 - 2012 se nam je pridružila še ena članica, tako da se je število članov povečalo na 19. Predsedovanje je s 1. 7. 2011 prevzel Dušan Lipej.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

- Dobrodelni koncert “Pomagajmo Mihcu” - zbrali smo 9.600 EUR za zdravljenje,
Donacija za urejanje zbirke o zgodovini gradu v višini 1.000 EUR,
Donacija za plačilo stroškov terapije za deklico Anjo v višini 1.500 EUR.


V rotarijskem letu 2012 - 2013 je bilo aktivnih 18 članov kluba, predsednik je bil Alojz Tuhtar.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

Dobrodelni koncert “Imeti rad” – zbrali smo 2.200 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
Dobrodelni pohod na Lisco – zbrali smo 1.000 EUR za štipendijo mlademu glasbeniku
Donacija za izgradnjo cerkvice na Šmarčni v višini 300 EUR


V rotarijskem letu 2013 - 2014 je bilo aktivnih 16 članov kluba, od 1. 7. 2013 do 1. 7. 2014 pa mu je predsedovala Ana Jelančić.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

Donacija učencu OŠ Tržišče za kritje stroškov prehrane v šoli v višini 500 EUR
- Donacija za obnovo cerkve Sv. Jošta pod Lisco in nakup oblek za mlado folklorno skupino Blaž Jurko z Razborja v višini 200 EUR
Donacija društvu Zdravje za Posavje za nakup mamografa v višini 1.000 EUR
Donacija za zagon Rotaract kluba Posavje v višini 222 EUR
Donacija za vhodna vrata in vgradnja le-teh ob gradnji nove hiše, ki je zgorela, v višini 700 EUR
- Donacija PGD Šentjanž za nakup defibrilatorja v višini 300 EUR
Zbiranje in predaja hrane v vrednosti 300 EUR za Rdeči križ Sevnica
Dobrodelni koncert “Imeti rad” -
 zbrali smo 2.700 EUR za letovanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
Dobrodelni pohod na Lisco – zbrali smo 2.000 EUR za štipendiji mladima glasbenikoma


V rotarijskem letu 2014 - 2015 je bilo aktivnih 19 članov kluba, od 1. 7. 2014 pa mu predseduje Jože Šturbej.

Dobrodelne akcije, ki smo jih izvedli:

Dobrodelni koncert “Imeti rad” – zbrali smo 2.200 EUR za nakup igral za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici
2. vseslovensko srečanje rotarijcev - zbrali smo 3.000 EUR za štipendije mladim študentom


V rotarijskem letu 2015 - 2016 je aktivnih 19 članov kluba, od 1. 7. 2015 pa mu predseduje Rado Kostrevc:

V tem letu smo na obisku gostili guvernerja, imeli konferenco predsednikov RC ŠKP (Štajerska, Koroška, Posavje), organizirali prvo rotarijsko degustacijo vin z ocenjevanjem, pripravili drugi dobrodelni vseslovenski rotarijski pohod na Lisco, organizirali tradicionalni dobrodelni koncert Imeti rad, zbirali mobilne telefone za dobrodelno akcijo celotnega distrikta in zbirali opremo za prvo varno hišo, odprto v Sevnici.

Z našimi dejavnostmi smo zbrali tudi štipendijo za dijaka glasbenega konzervatorija v Ljubljani, donacijo za mladega umetnika, finančno pa smo pomagali tudi dijaku brežiške gimnazije, ki se je udeležil mednarodnega tekmovanja World Scholar's Cup na Tajskem.

Z organizacijo prvega Dneva odprtih vrat, na katerem nam je gost Martin Novšak, direktor Gen-energija, predstavil delovanje družbe, ki jo vodi in s sodelovanjem ter botrstvom pri ustanavljanju mladega Rotaract kluba Sevnica pa smo svojemu poslanstvu v klubu dodali še poseben pomen, ki ga je prepoznal tudi distrikt. Za kakovostno delo v klubu in za botrstvo RAC Sevnica v rotarijskem letu 2015/2016, smo prejeli bronasto priznanje Rotary International in zlato priznanje Distrikta 1912.


V rotarijskem letu 2016 - 2017 je aktivnih 18 članov kluba, od 1. 7. 2016 pa mu predseduje Martin Dolinšek:

V tem letu smo na gradu Sevnica, kjer imamo sedež, posadili lipo, ki je nadomestila staro lipo. Na dan inavguracije predsednika smo priredili dobrodelno večerjo v gostišču Dolinšek, zbrana donacija pa je bila namenjena Zdravstvenem domu Sevnica in sicer za nakup opreme v novozgrajeni urgenci.

Na naš koncert Imeti rad, ki se je odlično »prijel«, smo poleg naše godbe Sevnica povabili med goste ansambel Saša Avsenika. Zapolnili smo športno dvorano do zadnjega kotička. Donacijo v višini 5.500 eur pa namenili glasbeni šoli Sevnica za nakup novih inštrumentov.


V rotarijskem letu 2017 - 2018 je aktivnih 17 članov kluba, od 1. 7. 2017 pa mu predseduje Mirjana Jelančič:

V desetih letih smo ustvarili klub, ki imajo svojo tradicijo in prepoznane dobrodelne prireditve v lokalni skupnosti. Pomagali smo mlademu nadarjenemu tenisaču, društvu Sožitje, društvu Izgnancev, največjo donacijo 3000 evrov pa smo namenili sedemčlanski družini za nakup nove harmonike in violine. Vsi otroci družine so povezani z glasbo in kulturo.


V rotarijskem letu 2018 - 2019 je aktivnih 16 članov kluba, od 1. 7. 2018 pa mu predseduje Stanka Žičkar:

Trudili smo se najti in odpreti prostor mladim, ki bodo s svojimi pogledi in novo energijo lahko nadaljevali naše delo. Biti boter RAC Sevnica je bilo čudovito doživetje in še vedno mlade podpiramo pri njihovem delu. Pomagali smo mlademu športniku, Godbi Sevnica z donacijo izkupička koncerta Imeti rad, društvu, katerega člani so gibalno in mentalno prizadeti, umetnici.


V rotarijskem letu 2019 - 2020 je aktivnih 17 članov kluba, od 1. 7. 2019 pa mu predseduje Anton Grilc:

V klubu smo preživeli aktivno poletje v sproščenem prijateljskem druženju, v smeri letošnjega gesla »Rotary povezuje svet«. Skrbeli smo za negovanje in poglabljanje prijateljskih odnosov med člani, gostili srečanja na domovih naših članov, se družili skupaj z našimi družinskimi člani, v gosteh smo imeli predstavnike drugih klubov in tudi sami odšli na dvodnevno gostovanje v Rotary klub Vinkovci na Hrvaško.

Ravno v tem času smo obnovili našo spletno stran, izdelali zbornik za našo 10. obletnico delovanja kluba in praznovali naš jubilej.


V rotarijskem letu 2020 - 2021 je bilo aktivnih 17 članov kluba, od 1. 7. 2020 pa mu je predsedovala Ema Zagorc.

To leto je bilo povsem drugačno. Ni nam dovolilo druženj, pa smo jih imeli, čeprav preko zooma, ni nam dovolilo praznovanj, pa smo praznovali, preko zooma. Tudi srečanje z guvernerjem in asistentom guvernerja smo imeli preko zooma, pa tudi patra Karla Gržana in prijatelje RC Vinkovci.

To leto nas je močno opozarjalo na stisko ljudi in mi smo jo zaznali in pomagali.

Ohranili smo čut do sočloveka, ohranili smo naše prijateljstvo, izvedli smo veliko projektov, ki jih je bilo pred enim letom nemogoče načrtovati.

Naj na kratko povzamem, kaj vse smo v tem letu naredili:

  • Pomagali občanu po neurju s točo.
  • Skupaj še z nekaterimi donatorji smo vzpostavili interni domski kanal v Trubarjevem domu upokojencev v Loki.
  • V povezavi z Rdečim križem Sevnica smo priskrbeli hrano za družine, ki trpijo pomanjkanje.
  • Donirali smo denar po potresu v Petrinji in Grčiji.
  • Finančno smo podprli avtorico knjige.
  • Finančno smo podprli nadarjene posameznike.

Ob občinskem prazniku je naš RC prejeli tudi priznanje občine Sevnica.

Ohranili smo naše prijateljske vezi še okrepili čut do ljudi v stiski.

Vsi skupaj smo naredili veliko plemenitih dejanj. Vsakdo je pustil svoj pečat.


V rotarijskem letu 2021 - 2022 je bilo aktivnih 17 članov kluba, od 1. 7. 2021 pa mu je predsedoval Tomaž Lisec.


V rotarijskem letu 2022 - 2023 je aktivnih 20 članov kluba, od 1. 7. 2022 pa mu predseduje Karin Malešič.