sevnica

O nas


Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbimo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih vzpodbujamo visoka etična načela in merila ter pomagamo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujemo in uresničujemo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti.

Poslanstvo Rotarija je “vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov”. Ideale nudenja pomoči Rotarijci krepimo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti, torej s promocijo visokih etičnih meril v poslu in v poklicu, prek nudenja pomoči v svojem osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju; s pospeševanjem mednarodnega razumevanja ter dobre volje in miru.

Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

1. Ali je prav?
2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?
3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?
4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?

Ključni rotarijski gesli:
1. Nesebično pomagati.
2. Največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga.

Namen Rotary kluba Sevnica je, da s spodbujanjem prijateljskega združevanja razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki ga dosega s tem, da:
- se zavzema za spoštovanje visokih etičnih in moralnih načel ter pravil v zasebnem in poklicnem življenju;
- se zavzema za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin;
- se zavzema se za poglabljanje prijateljskih stikov med narodi oziroma za medsebojno sožitje narodov sveta ter ohranitev trajnega miru na svetu.

Prizadevamo si, da prisluhnemo tistim, ki pomoč resnično potrebujejo, pa tega največkrat ne pokažejo. Največ pomagamo otrokom in mladini, najpogosteje na področjih, ki jih formalne institucije ne dosežejo. Doslej smo zbrali in podelili sredstva za letovanje otrok s posebnimi potrebami, priskrbeli šolske potrebščine za socialno ogrožene, denarno pomagamo nadarjenim učencem pri šolanju ter drugim posameznikom in skupinam, ki pomoč potrebujejo.

Naloge in dejavnosti kluba so med drugim organiziranje raznih prireditev in zbiranje sredstev za pomoč bolnim, ostarelim in nemočnim ljudem, ljudem v stiski, otrokom, mladini in družinam.

Naš klubski prostor, kjer se vsak teden srečujemo, se nahaja na Gradu Sevnica, Cesta na grad 17, II. nadstropje. Sestanki so vsak torek ob 19:30.

Predsednica kluba za leto 2022/2023 je Karin Malešič.

Sekretarka kluba je Ema Zagorc.

E-pošta kluba: rotaryklubsevnica@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/rotarysevnica/