Člani

 

 

Alojz Tuhtar

 

 

 

Ana Jelančič

 

 

 

mag. Breda Drenek Sotošek

 

 

 

Dušan Lipej

 

 

 

 

Jože Šturbej

 

 

 

 

Maja Kozole

 

 

Martin Dolinšek

 

Martin Dolinšek

 

 

 

Mirjana Jelančič

 

Mirjana Jelančič

 

 

Rado Kostrevc

 

Rado Kostrevc

 

 

Rok Petančič

 

Rok Petančič

 

 

Štefan Teraž

 

Štefan Teraž

 

 

Stanka Žičkar

 

Stanka Žičkar

 

 

 

Tomaž Lisec

 

 

 

Ema Zagorc

 

 

Anton Grilc

 

 

Karin Malešič

 

 

Mitja Udovč