člani

Člani


Anton Grilc

univ. dipl. pravnik; odvetnik in direktor pri Odvetniški družbi Grilc, Starc in partner d.o.o.

mag. Breda Drenek Sotošek

mag. farmacije, spec. farmacevtske informatike; Lekos lekarna pod Sv. Rokom

Mirjana Jelančič

prof. razrednega pouka; učiteljica na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ana Jelančič

uprav. tehn., upokojenka; prokuristka v podjetju Snedim d.o.o.

Rado Kostrevc

prof. zgodovine in sociologije ter specialist za management; ravnatelj na OŠ Trebnje

Alojz Tuhtar

mizar; Mizarstvo Tuhtar s.p.

Rok Petančič

univ. dipl. politolog; višji svetovalec za projektno delo, Občina Škocjan

Karin Malešič

dr. medicine; zdravnica v Zdravstvenem domu Sevnica

Dušan Lipej

dr. veterinarske medicine; direktor ZVC Lipej – Šerbec d.o.o.

Stanka Žičkar

dipl. ekonomistka; direktorica Evergreen Boštanj d.o.o.

Mitja Udovč

dipl. ing. gradbeništva; direktor podjetja Komunala Sevnica

Tomaž Lisec

univ. dipl. politolog; poslanec DZ Republike Slovenije

Ema Zagorc

dipl. ing. agronomije;

Štefan Teraž

univ. dipl. ing. lesarstva; upokojenec

Martin Dolinšek

dipl.org. turizma; lastnik in direktor gostišča Dolinšek

Matic Nejc Kreča

Akadem. glasbenik, prof. klarineta; prvi klarinetist Orkester slovenske vojske, pedagog na GŠ Sevnica, dirigent Godbe Sevnica

Janko Kobal

vinar

Snežana Jelančič

prof.športne vzgoje; direktorica podjetja Snedim, d.o.o.

Andrej Lisec

doktor znanosti; visokošolski učitelj Univerza v mariboru, Fakulteta za logistiko

Klemen Bec

dipl. upr. ved; direktor Studio Vitaja d.o.o., direktor Billboard 2.0, CPA agencija